Aktualności - Problemy z poÅ‚Ä…czeniem WIFI (Data dodania: 15.10.2021)

 

 

Jeżeli masz problem z powoli dziaÅ‚ajÄ…cym lub przerywajÄ…cy dostÄ™pem do internetu w przypadku poÅ‚Ä…czenia WiFi, przeczytaj ten artykóÅ‚

Poznaj najczÄ™stsze przyczyny sÅ‚abego zasiÄ™gu. 

Powodem mogÄ… być m.in. przestarzaÅ‚y router, jego nieprawidÅ‚owe umieszczenie, zÅ‚a konfiguracja czy różnego rodzaju przeszkody architektoniczne – np. zbrojenia, ukÅ‚ad Å›cian, znajdujÄ…ce siÄ™ w nich instalacje elektryczne czy zastosowane do budowy domu materiaÅ‚y. Niekorzystny wpÅ‚yw na siÅ‚Ä™ sygnaÅ‚u Wi-Fi wywiera ponadto zbyt duża liczba innych sieci bezprzewodowych w bezpoÅ›rednim otoczeniu domu. Co wiÄ™c robić w takich sytuacjach i jak poprawić sygnaÅ‚ sieci WiFi?

 

Proste sposoby poprawy działania WiFi

1. Ilość urządzeń

Na początek podpowiadamy, że problemy z WiFi może stanowić zbyt duża ilość urządzeń podłączonych do routera poprzez połączenie bezprzewodowe w związku z czym najlepszym rozwiązaniem jest podłaczenie jak największej ilości urządzeń stacjonarnych (TV, konsola, komputery stacjonarne) kablowo bezpośrednio do routera czy poprzez urządzenie aktywne typu switch.

2. Umiejscowienie routera

 W pierwszej kolejnoÅ›ci warto zmienić dotychczasowe umiejscowienie routera. UrzÄ…dzenie to nie powinno być w żaden sposób obudowane, znajdować siÄ™ w szafie, biurku czy zamkniÄ™tym pomieszczeniu gospodarczym. Niestety czÄ™sto użytkownicy routerów chcÄ… je ukryć w niewidocznym miejscu, aby nie zajmowaÅ‚y przestrzeni i nie psuÅ‚y estetyki mieszkania. W takim przypadku odpowiedziÄ… na to, jak wzmocnić sygnaÅ‚ Wi-Fi routera, bÄ™dzie po prostu wyjÄ™cie go na wierzch i postawienie w nieobudowanym miejscu. Na szczęście nowsze urzÄ…dzenia sÄ… na tyle estetyczne, że nie powinny rzucać siÄ™ w oczy.

Dobrym pomysÅ‚em na to, jak wzmocnić sygnaÅ‚ Wi-Fi, jest umieszczenie routera w Å›rodku mieszkania. DziÄ™ki temu sygnaÅ‚ powinien mieć możliwość dotarcia do wszystkich miejsc w miarÄ™ równomiernie. UrzÄ…dzenie powinno znajdować siÄ™ z dala od podÅ‚ogi, najlepiej na wysokoÅ›ci okoÅ‚o 1,5 metra.

3. Inny urzÄ…dzenia domowe

ZakÅ‚ócanie sygnaÅ‚u powoduje także sprzÄ™t elektroniczny, taki jak np.: aparaty fotograficzne, kamery, mikrofalówki, dekodery, odtwarzacze multimedialne, telewizory, odbiorniki radiowe czy gÅ‚oÅ›niki. TÅ‚umienie sygnaÅ‚u może również wynikać z ustawienia routera blisko elementów metalowych, szklanych, ceglanych czy betonowych. Warto wiÄ™c umiejscowić router w taki sposób, aby nie znajdowaÅ‚ siÄ™ w ich bezpoÅ›rednim sÄ…siedztwie i wzmocnić tym samym Wi-Fi.

4. Kanał nadawania

Rozważ możliwość zmiany kanaÅ‚u transmisji w swoim routerze. Jest to uzasadnione zwÅ‚aszcza w przypadku, kiedy urzÄ…dzenie pracuje w czÄ™stotliwoÅ›ci 2,4 GHz. Wówczas poszczególne kanaÅ‚y mogÄ… nachodzić na siebie i dochodzi do ich przeciążenia przez inne urzÄ…dzenia znajdujÄ…ce siÄ™ niedaleko. Router jest fabrycznie ustawiany na jeden z 13 kanaÅ‚ów 

Aby sprawdzić zasiÄ™g Wi-Fi oraz poziom obciążenia poszczególnych kanaÅ‚ów, należy posÅ‚użyć siÄ™ internetowymi aplikacjami skanujÄ…cymi. Zmian można dokonać w zaawansowanych ustawianiach routera.

5. Sprawdźcie, czy nie macie nieproszonych gości

Zdarza siÄ™, że jeÅ›li hasÅ‚o zabezpieczajÄ…ce naszÄ… sieć jest zbyt sÅ‚abe, ktoÅ› w pobliżu podÅ‚Ä…cza siÄ™ d niej z Å‚atwoÅ›ciÄ…, spowalniajÄ…c dziaÅ‚anie internetu. Jak sprawdzić, czy wasze WiFi nie dorobiÅ‚o siÄ™ "pasażerów na gapÄ™"? Jest na to sposób. Wireless Network Watcher to nie zajmujÄ…cy wiele miejsca, w dodatku bezpÅ‚atny program przeznaczony dla dowolnej wersji Windowsa, dziÄ™ki któremu Å‚atwo i szybko sprawdzimy, jakie urzÄ…dzenia sÄ… aktualnie podÅ‚Ä…czone do naszej domowej sieci. Program skanuje wyÅ‚Ä…cznie naszÄ… sieć, a nie wszystkie w pobliżu oraz czytelnie rozgranicza, które podÅ‚Ä…czone urzÄ…dzenia to komputery, smartfony czy nasz router. Najprostszy patent na nakrycie kogoÅ› na nielegalnym korzystaniu z waszego internetu. Zmiana hasÅ‚a dostÄ™powego powinna wtedy zaÅ‚atwić sprawÄ™ raz na zawsze.  

 

6. Aktualizacja routera

JednÄ… z podstawowych rzeczy jest również aktualizacja oprogramowani (firmware) routera, ponieważ każda nowa wersja poprawia znalezione bÅ‚Ä™dy jak również wprowadza nowe funkcjonalnoÅ›ci.

Aktualizacje oraz instrukcje powinny być dostÄ™pne na stronach producentów routerów. Jeżeli router jest kilkuletni niestety takie aktualizacje mogÄ… być niedostÄ™pne i potrzebne bÄ™dzie rozważenie wymiany routera.